Lighting Designner
JIRO KATSUSHIBA 勝柴 次朗
 
 「Measure for Measure」
2005
Director:Yukio Ninagawa
Sai-no-Kuni Saitama Arts Theater